Jak nagrywać z pianina cyfrowego / keyboardu na komputer – część 3. Regulacja głośności dźwięku.

Po zapoznaniu się z artykułem o tym jak podłączyć pianino z komputerem, możemy rozpocząć nagrywanie.

Proces nagrywania należy zacząć od regulacji głośności.

Poziom natężenia dźwięku reguluje się w Panelu Kontroli Głośności (Volume Control Panel). Należy tam uaktywnić opcję nagrywania z odpowiedniego wejścia (albo wejścia liniowego Line In albo też z mikrofonu Mic In).

W przypadku podłączenia wyjścia liniowego Line out pianina do wejścia liniowego Line In komputera, poziom natężenia dźwięku w komputerze powinien być jak najwyższy. Należy więc kursor głośności przesunąć maksymalnie do góry. Z kolei głośność samego instrumentu powinna być ustawiona mniej więcej w połowie.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt brzmienia, należy wykonać kilka prób. Warto pamiętać, że pianino ma duży zakres dynamiki, więc natężenie dźwięku powinno być odpowiednio niskie, by głośna gra na pianinie nie powodowała zakłóceń w brzmieniu (najczęściej w postaci trzasków).

Z kolei gdy używamy w komputerze wejście mikrofonowe Mic In, głośność w Panelu Kontroli Głośności (Volume Control Panel) powinna być ustawiona na bardzo niskim poziomie. Również głośność samego instrumentu powinna być ustawiona na niskim poziomie. Najprawdopodobniej przy nagrywaniu nie będzie nawet prawie słychać gry pianina, jednak przy odsłuchiwaniu nagrania z komputera będzie ono już doskonale słyszalne.

Wyjaśnienie dodatkowe: Przy nagrywaniu zależy nam, by zarejestrowane brzmienie było jak najgłośniejsze, jednak bez żadnych hałasów. Jeśli ustawienie głośności jest zbyt wysokie, to komputer nie będzie w stanie „umieścić” tego brzmienia w dostępnych przedziałach, przez co jakość dźwięku będzie znacznie gorsza. Z drugiej strony, gdy głośność jest zbyt niska, to jakość odbieranego przez komputer sygnału na tym ucierpi. Zaleca się, by poziom brzmienia odbieranego przez komputer był na poziomie poniżej -3dB.

Ustawienia Panelu Kontroli Głośności (Volume Control Panel) mogą budzić wątpliwości. Panel ten ma dwa tryby: odtwarzania (playback) i nagrywania (recording). W trybie odtwarzania, który jest ustawiony jako domyślny, można wyciszyć lub nagłośnić wszystkie urządzenia audio, które odtwarzają muzykę. Z kolei w trybie nagrywania należy wybrać, które urządzenie audio będzie użyte do nagrywania. Panel pokazuje suwaki do regulacji głośności albo dla odtwarzania albo dla nagrywania, jednak nie pokazuje obydwu w tym samym czasie.

By przejść pomiędzy trybami odtwarzania / nagrywania, należy wybrać w menu opcję „Właściwości” („Properties”), a następnie wybrać odpowiedni dla nas tryb.  Przy wyświetlaniu „Właściwości” (Properties), niektóre urządzenia audio mogą być ukryte, więc może się zdarzyć, że opcja Mikrofonu (Mic In) lub wejścia liniowego (Line In)  nie pokazują się, wówczas trzeba je uaktywnić.

Wyjaśnienie dodatkowe: Należy upewnić się, że wybrane przez nas wejście (liniowe czy też mikrofonowe) jest jedynym wybranym wejściem w panelu głośności dla nagrywania. Większość kart dźwiękowych pozwala na tylko jedno wejście, jednak może się zdarzyć, że będzie karta umożliwiająca nagrywanie z wielu źródeł. W takim przypadku należy odznaczyć wszystkie rodzaje wejść, których nie chcemy, tak by nagranie nie rejestrowało niepotrzebnego hałasu z zewnątrz.

Posted on April 4, 2013 and filed under Funkcje pianin cyfrowych.