« Po koncercie Elpiano - wyniki konkursu :) | Main | Jak zagrać utwór z filmu Amelia bez znajomości nut: »
środa
lis212012

J. S. Bach - Preludium C-dur - jak zagrać bez znajomości nut:

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym nagraniem, które pozwoli każdemu wykonać piękny utwór bez znajomości nut :)

 

Nuty do tego utworu dostępne są tutaj:

http://www.elpiano.pl/blog/preludium-c-dur-j-s-bach-jak-zagra-bez-znajomoci-nut-cz-2.html

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>